Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

*

Administratorem danych osobowych oraz operatorem strony internetowej jest: NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Do, ul. Plac Pocztowy 15, 65-305 Zielona Góra, NIP: 9730566836.

*

Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej funkcjonującej pod adresem: https://www.donieruchomosci.pl.

*

Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: k.do@donieruchomosci.pl

*

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie strony internetowej.

*

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.„ciasteczka”).

2. RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową

 • pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Do samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,

 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

2. Podanie danych osobowych jest jednocześnie wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a udostępnione dane osobowe nie
będą poddane profilowaniu.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

*

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

*

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich

 • obowiązków,

 • firma hostingowa,

 • firmy obsługująca mailingi,

 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,

*

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

*

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • oraz przenoszenia danych.

*

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

*

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu strony internetowej.

*

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. INFORMACJE W FORMULARZACH

Serwis strony internetowej zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

*

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

*

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

*

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego.

7. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.

*

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

*

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

*

W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

*

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

*

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

*

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

*

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge

 • Internet Explorer

 • Chrome

 • Safari

 • Firefox

 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android

 • Safari (iOS)

 • Windows Phone

Powyższa Polityka ustalona została w dniu 1 maja 2018 roku, a obowiązuje ona od 25 maja 2018 roku i będzie na bieżąco weryfikowana oraz w razie potrzeby aktualizowana.